Filtr powietrza a filtr pylkowy

W moc gałęziach przemysłu mamy do budowania z koniecznością odpylania pyłów, które wykonują mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Stanowią więc główne procesy związane z przeróbką węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły występujące w sektorze chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który został wytworzony razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych tworzymy w możliwości dania i całe instalacje zrobione zgodnie z obecną dyrektywą 94/9WE ATEX. Potrafią istnieć one przesadzane dla odpylania pyłów należących do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze układy filtracyjne mają kategorie 3D. Pozwala więc na łączenie ich w jakimś miejscu, która stanowi zaliczona do strefy niezagrożonej wybuchem jak oraz w powierzchniach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń jesteśmy dwie podstawowe metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technika ta używa systemy automatycznie działające na start ciśnienia szybkiego i zmniejszające w zarodku powstający wybuch. Organizm jest wyposażony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, mówi go do centrali, która z kolei rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze sposobem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego zdjęcia to wyłącznie około 60 ms. Bardzo intensywne stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Zatrzymuje się ona do korzystania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które stosują ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym środkiem, ciśnienie jakie jest w ochranianym urządzeniu zostanie zminimalizowane do wartości niebędącej zagrożenia. Używamy różnego sposobie wykonania techniczne membran: okrągłe czy prostokątne, płaskie lub wypukłe, zaopatrzone w czujnik zerwania bądź nie, uczynione ze stali węglowej lub kwasoodpornej. Z pomoce na poziom płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, konieczne jest określenie strefy niebezpiecznej w strefie obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w terenie konkretnej instalacji, wszystkie jej grupie i składniki są łączone w taki rodzaj, żebym one jedyne nie były podstawą powstania źródła zapłonu pyłów.