Gaszenie pozarow podrecznym sprzetem gasniczym

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Istnieje to najpowszechniejszy także najbardziej znaczący środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie zawsze się na nią przesadzają. Wybór środka gaśniczego chce od palącego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze dobrze sprawdzają się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych i wszelkiego co reaguje z wodą. Z kolei proszki gaśnicze mają najpełniejsze zastosowanie. W relacji od posiadanego składu potrafią stanowić wykorzystywane do gaszenia prawie każdych palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z jakich najwspanialszy jest dwutlenek węgla, pewne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki a takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. I woda doskonale robi proste zlecenie w zetknięciu z ważnymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, gdy na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

turnikiet

Steam fire extinguishing czyli para jako sposób gaśniczy Podobne leczenie jak woda jest para jako materiał gaśniczy (steam fire extinguishing). Może stanowić wdrażana w przypadkach płonięcia tych tychże materiałów. Zasadnicza różnica między parą i wodą polega na ostatnim, że wodę można korzystać w jakimś miejscu, a parę jedynie w zamkniętych miejscach o pojemności nie trudniejszej niż 500 metrów kwadratowych. W znaczniejszych mieszkaniach działanie pary składa się nieefektywne. Do pewnego gaszenia pożarów konieczna istnieje nie tylko znajomość środków gaśniczych adekwatnych do innych substancji, ale także podstawy ich używania i podawania w obszar pożaru.