Mikroskop laboratoryjny

Mikroskopu odnosi się do oglądania małych obiektów, które niezmiennie są niewidoczne gołym okiem, lub więcej do obserwacji detali mniejszych obiektów. W ostatnich czasach jest obecnie dużo rodzajów mikroskopów (akustyczny, holograficzny, polaryzacyjny, stereoskopowy oraz różne), jednak pierwszy zaistniały w spraw był mikroskop optyczny.

Mikroskopy tego rodzaju do praktyki badanych obiektów wykorzystują światło dzienne, i za ich autorów bierze się syna i ojca - Zachariasza Janssena i Hansa Janssena - Holendrów. Swój pierwszy mikroskop zbudowali około 1590 roku, dawał jedynie 10-krotne powiększenie a spośród ostatniego warunku nie znalazł zastosowania. Przełomu w ostatniej rzeczy dokonał Antonie van Leeuwenhoek, wykonałem on inną formę szlifowania i polerowania cienkich soczewek, co w skutku dawało nawet 270-krotne powiększenie. W współczesny metoda Holender usprawnił mikroskop, dzięki czemu dotarło do wielu odkryć i wzrostu biologii. Jego mikroskopy były wykonane inaczej niż te znajome ze obecnych czasów. Można je uznać po prostu za niezwykle praktyczne szkła powiększające. Mikroskop Leeuwenhoek'a zrobiony był z tylko samej soczewki, a badany przedmiot kładziono naprzeciwko soczewki, jego umieszczenie ważna było ustalać za pomocą dwóch śrób. Sam przyrząd miał długość 3-4 cali czyli około 7-10 centymetrów. Do nowego przełomu w całości mikroskopów doszło, gdy użyto w nich elektrony. Pierwszy mikroskop tego typu-mikroskop elektronowy-zbudowali Ernst Rusk i Maks Knoll w 1931 roku w Berlinie. Sama rewolucja krzemowa była za podstawę wykorzystanie mikroskopów elektronowych. zapewniały one zarazem obserwowanie najmniejszych struktur organelli komórkowych. Z kolejce w roku 1982 został stworzony pierwszy skaningowy mikroskop  tunelowy. Jego bogami byli tworzący w Zurychu naukowcy Gerd Binning oraz Heinrich Rohrer. Dzięki takim mikroskopom produkuje się trójwymiarowy obraz struktur złożonych z osobnych atomów. Potem opracowano wiele modyfikacji tego mikroskopu pozwalających na oglądanie sprawy w sił nanometra. Współcześni badacze twierdzą, że rozwój mikroskopii zapoczątkuje rozwój nanotechnologii, jaka potrafi znaleźć wykonanie i wpłynąć na zleceniu każdą sferę życia.