Obliczenia wytrzymalosciowe catia

Dokładne określenie rozmiaru i stylu obciążeń jest konieczne do oceny stanu technicznego urządzeń, wyboru materiałów, stwierdzenia przyczyn zaistniałych uszkodzeń, czy tez zmian i pielęgnacje.

W układzie z powyższym, do konkretnego określenia poziomu obciążeń stosujemy metody numeryczne, w obecnym zwykle metodę elementów skończonych (MES).Metoda elementów skończonych dotyczyć może również elementów statycznych, kiedy i skutecznych. W wydarzeniach dynamicznych ważną kwestię odgrywa, np. szybkość zmian obciążeń, tarcie oraz przepływy mediów. Obliczenia mes używane są więcej w charakterze określenia przyczyn awarii i zniszczeń.Typowe analizy połączone z obliczeniami mes dotyczą przede wszystkim:- weryfikacji stanu naprężeń oraz odkształceń w końcu określenia newralgicznych miejsc,- dopasowania kształtu w celu zmniejszenia natężenia konstrukcji,- weryfikacji przyczyn powstania uszkodzeń i ich dochodu na eksploatacje,- modelowania odlewów oraz przepływów.Poza tym, obliczenia mes posiadają także znacznie duże miejsce w przemyśle morskim. Przy projektowaniu konstrukcji pływającej lub podwodnej, szczegółowe analizy MES ich sprawności i drugich charakterystyk stoją się środkiem do rozwiązań miłych i finansowych.Najlepsze jest zbudowanie wstępnych analiz już na wstępnym etapie projektu. Pozwala to zapobiec błędów przy dalszym projektowaniu. Najistotniejszym czynnikiem obliczeń jest sprawdzenie wytrzymałości doraźnej projektowanej konstrukcji. Zarówno całościowo, jak także w newralgicznych węzłach. Obliczenia mes są wykorzystywane też do określenia wytrzymałości zmęczeniowej.W poprzednich latach nastąpiła rewolucja w obliczeniach mes i stopniowo daje się od niedopuszczalności miejscowego uplastyczniania się materiału. W klubie z ostatnim, coraz łatwiej można przewidzieć ekstremalne pytania i zapobiegać potrafiącym się wydarzyć katastrofom wodnym. Obecnie są prace nad opracowaniem norm dotyczących minimalizacji szkód wywołanych podczas kolizji. Ogromny rozwój w obliczeniach mes zapoczątkowały projekty unijne "Harder" i "Goals". Mienie z obliczeń mes jest coraz popularniejsze.