Oczyszczenie watroby

Filtry magnetyczne mają zupełnie nową naukę w charakterze oczyszczania cieczy z części. I są standardowym rozwiązaniem w przypadku olejów, a także płynów chłodzących. Filtracja magnetyczna jest szczególnie ekonomiczna, skuteczna oraz ekologiczna.

Filtry magnetyczne w decydującej mierze dane są do zabezpieczenia przemysłowych instalacji centralnego ogrzewania, a dodatkowo czystej wody. Poświęcone są również do ochrony instalacji chłodzących oraz grzewczych, a oraz każdego rodzaju urządzeń, jakie są umieszczone w omawianych instalacjach. Filtry magnetyczne chronią przede wszystkim przed zanieczyszczeniami ciałami stałymi. Filtry magnetyczne chodzą w centralnej wadze do zapobiegania wszelakim uszkodzeniom instalacji i umieszczonych w niej urządzeń. Również liczą na końca podniesienie efektywności zainstalowanych magnetyzerów. Dodatkowo dają szansa ograniczenia kosztów eksploatacji czy konserwacji urządzeń oraz zmniejszają opory przepływu wody lub cieczy w budowie. Filtr magnetyczny ma dużo korzyści, a jednocześnie znacznie dużo zastosowań. Z filtrami magnetycznymi można się spotkać przy budowach wodociągowych (zasilanie wodą instalacji), przy instalacjach zamkniętych, przy pomocy pojedynczych urządzeń zasilanych wodą użytkową (przykładowo pralka), w budowach z wymuszoną cyrkulacją. Wybierając odpowiedni filtr magnetyczny należy skoncentrować się przede wszystkim na parametrach procesowych. Chodzi tu w decydującej mierze o charakter, rodzaj cieczy procesowej, ilość oraz wartość zanieczyszczeń, a jeszcze wydajność, którą chcemy osiągnąć oraz oczekiwana skuteczność filtracji. W filtracji magnetycznej nie ma materiałów zużywających się. Elementy robocze filtra można wyczyścić, i same filtry magnetyczne są niski opór przepływu. Niektóre filtry magnetyczne mają możliwość wyłapywania cząstek o średnic poniżej 1 mikrona. Zanieczyszczenia z filtra usuwane są w form półsuchej, dlatego ubytek cieczy jest znacząco niższy. Jednakże filtracja magnetyczna rodzi wyższe koszty inwestycyjne. Przede wszystkim koszt filtra magnetycznego jest nieporównanie wyższy niż w sukcesu standardowych filtrów membranowych. W treści jest wtedy dobra wada filtrów magnetycznych, jaka stanowi głównie szybko niwelowana dzięki wysokiemu obniżeniu kosztów eksploatacyjnych.